rád pobýval na zahradě se svým kamarádem "Chlupíkem"